CÔNG TY TNHH TM & DV HỢP THÀNH THỊNH

Dự Án
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật

    Dự Án

Các khối dữ liệu lớn về các hoạt động khai thác và lưu lượng hàng không, khi được truy vấn toàn diện từ kho lưu trữ và quản lý dữ liệu tổng hợp của ICAO sẽ cho phép thực hiện các phân tích mà trước đây chưa từng có. ICAO đang hợp tác với Trung tâm liên ngành về mô hình tính toán và toán học (ICM - Interdisciplinary Centre for Computational and Mathematical Modelling) của Đại học Warsaw trong Dự án Dự báo vận tải hàng không (ATD). Dự án này sử dụng dữ liệu lớn kết nối để ánh xạ các nút sân bay thông qua việc kết nối giữa các luồng luân chuyển hành khách trực tiếp và quy mô thị trường, giá cả và các yếu tố khác để tối ưu việc thúc đẩy hoặc hạn chế vận chuyển hàng không.

Các kết quả phân tích dữ liệu lớn (big data) một cách toàn diện của dự án này sẽ được hiển thị thông qua một ứng dụng web và sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên đưa ra quyết định để tối ưu hóa kết nối và thu được lợi ích kinh tế gia tăng từ việc áp dụng việc tối ưu kết nối này.

Ứng dụng này cũng sẽ cung cấp các hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho các bên liên quan trong ngành hàng không, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu của họ trong một số lĩnh vực, ví dụ, lập kế hoạch đội tàu, lập đường bay, dự báo,đánh giá, phát triển và xác định các lỗ hổng trong yêu cầu cấp phép nhân viên.

Giải pháp dữ liệu hàng không dân dụng của ICAO (iCADS)

Các ứng dụng được phát triển sử dụng dữ liệu lớn gần đây đã được cung cấp thông qua nền tảng Giải pháp dữ liệu hàng không dân dụng ICAO (iCADS). Thông tin về nền tảng mới này đã được phổ biến rộng rãi đến các quốc gia thành viên và các bên liên quan hàng không vào cuối năm 2018. Sự hợp tác của ICM-ICAO cũng mở rộng đến các phân tích dữ liệu giám sát tự động phụ thuộc phát quảng bá (ADS-B), từ việc giám sát sự an toàn của hoạt động, sử dụng phương thức dẫn đường theo tính năng(PBN) và tạo ra các chỉ số kinh tế và môi trường từ việc sử dụng hoặc các tuyến đường linh hoạt thích hợp.

Dữ liệu ADS-B cũng sẽ được sử dụng để bổ sung Dữ liệu giám sát vận tải hàng không của ICAO trong thời gian thực và sẽ giúp các quốc gia thành viên và các bên liên quan thấy được những thay đổi về năng lực cung cấp dịch vụ cho cả hành khách và tất cả các hoạt động vận tải hàng hóa. Các hoạt động vận tải hàng không hiện đang được coi như một thước đo quan trọng đối với hoạt động kinh tế toàn cầu.

Phân tích ICM - ICAO sử dụng các dữ liệu vệt bay từ ADS-B cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến cải tiến hiệu suất đang diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch ASBU của ICAO. ICAO, với tư cách là cơ quan giám sát theo dõi tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNSDGs) Mục tiêu 9 - Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện, bền vững và đổi mới, thông qua chỉ số Khối lượng vận tải hàng để đánh giá sự tiến bộ của các quốc gia đối với mục tiêu này.

Liên quan đến thương mại điện tử, ICAO và Liên minh bưu chính toàn cầu (UPU), trong khuôn khổ Bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên, cho phép truy cập sử dụng dữ liệu thương mại điện tử và dữ liệu lưu thông vận tải hàng không của để xác định xu hướng và dự báo tăng trưởng của các loại thương mại điện tử khác nhau được thực hiện bởi các cơ quan bưu chính sử dụng vận tải hàng không. Những xu hướng và dự báo này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật vai trò quan trọng của vận tải hàng không dân dụng trong việc vận chuyển các bưu kiện thương mại điện tử. Đồng thời, ICAO và UPU hiện đang thực hiện một nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn để xác định và báo cáo về các hạn chế về hạ tầng đối với sự phát triển của thương mại điện tử.

Công nghệ được sử dụng để xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn khác với công nghệ được sử dụng trong xử lý và lưu trữ dữ liệu truyền thống. ICAO đang sử dụng Hadoop, một khung lập trình dựa trên mã nguồn mở java hỗ trợ xử lý và lưu trữ các tập dữ liệu cực lớn trong môi trường điện toán phân tán.

Sắp tới, việc sử dụng các ứng dụng dữ liệu lớn của ICAO dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả và phù hợp các dự án liên quan đến việc đạt được các mục tiêu chiến lược của ICAO, từ đó đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của vận tải hàng không

Chương trình hợp tác kỹ thuật (TCB) của ICAO cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong việc phát triển và triển khai các dự án trên toàn ngành hàng không dân dụng nhằm mục đích an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của hàng không dân dụng mỗi quốc gia và quốc tế.Là một phần của ICAO, một tổ chức phi lợi nhuận, TCB có thể cung cấp dịch vụ của mình thông qua các điều kiện hiệu quả về chi phí và đảm bảo tính trung lập, khách quan và minh bạch nghiêm ngặt, vì nó không đại diện cho bất kỳ lợi ích quốc gia hay thương mại cụ thể nào, cũng như lợi ích của bất kỳ nhà tài trợ nào nói chung . Do đó, các khuyến cáo của nó chỉ dựa trên những cân nhắc về kỹ thuật và tài chính khách quan.

TOP
Hotline Báo giá nhanh Gmail Zalo
Hotline Báo giá nhanh Gmail Zalo